โปรโมชั่น

พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่

เราทำให้ท่านดังนี้

  1. ช่วยทำรายงานการประชุมเปิดบัญชีกับธนาคารให้
  2. บริษัททำ เว็บไซต์ ในราคาพิเศษ พร้อมระบบอีเมล์ องค์กร
  3. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการตลาด ในยุคปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยี กับธุรกิจให้ได้เปรียบคู่แข่ง
  4. ให้คำแนะนำปรึกษา ด้านแหล่งเงินทุน กับสถาบันการเงิน อย่างมืออาชีพ ทำงานไว รู้ผลเร็ว
  5. สิทธิในการเข้าอบรม การเตรียมเอกสาร การออกบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ใบวางบิล การออกหัก ณที่จ่าย
  6. คู่มือผู้ประกอบการรายใหม่ แบบฟอร์ม ต่างๆ ที่ใช้ในการทำภาษีและบัญชี สัญญาเช่า หนังสือยินยอม สัญญาจ้าง

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ วางระบบบัญชี และทำบัญชี
สำหรับ ลูกค้าที่ใช้บริการ วางระบบบัญชี และทำบัญชีกับเรา บริษัทของเราขอมอบสิทธิพิเศษเพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจ (ทำสัญญา รายปี)
บริการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้ฟรี ภายใต้เงื่อนไข...คลิกดูรายละเอียด
บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค ฟรี !!! (กรณีที่ ต้องเปลี่ยนอะไหล่ให้ทางลูกค้าจัดหาหรือให้บริษัทจัดหาให้เพราะทางบริษัท เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์โดยตรง ในราคาพิเศษ) ระหว่างการซ่อมมีเครื่องสำรองให้ใช้งานฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม !!!
สิทธิพิเศษ เข้าอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น Microsoft Windows, Microsoft Offiec Word, Excel, Powerpoint, การใช้อินเตอร์เน็ต รับ-ส่ง อีเมล์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการนำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะ สามารถ รับ-ส่งข้อมูลต่างๆ ทั้งไฟล์รูป VDO เพลง เอกสารได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช่จ่าย (เหมาะมากสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลา ที่จะไปเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ) ตลอดจนการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน แฟ๊ก สแกนเนอร์ ปริ๊นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
บริการล้างเครื่องปรับอากาศ ฟรี 1 ครั้ง/ 1 เครื่อง/ปี ขนาดไม่เกิน 24,000 Btu Wall Type
บริการจัดสวน ณ บริษัท สำนักงาน ออฟฟิศ ขนาดไม่เกิน 4 ตารางเมตร
ได้รับส่วนลดพิเศษ !! เมื่อซื้อประกันชีวิต สามารถนำมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ได้ 100,000 บาท/ปี (เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นกรรมการเพราะไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้)

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ จดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน,การค้า,สมาคม,มูลนิธิ ฯลฯ
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนการค้า จดสมาคม จดมูลนิธิ ฯลฯ

  1. สิทธิพิเศษ เข้าฟังบรรยายการเริ่มต้นทำธุรกิจ กฏหมายบัญชี ภาษีอากรเบื้องต้นที่กฏหมายบังคับ ให้เจ้าของกิจการจำเป็นต้องทราบและปฏิบัติตามเพื่อการเริ่มต้นที่ดีและมั่นคง
  2. สิทธิพิเศษ เข้าฟังบรรยาย การออกเอกสารเบื้องต้น เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ หนังสือหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ
  3. ได้รับส่วนลดพิเศษ !! เมื่อซื้อประกันชีวิต สามารถนำมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ได้ 100,000 บาท/ปี (เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นกรรมการ)